Về chúng tôi

gosol

Tại sao chọn chúng tôi ?

TỔ CHỨC LINH HOẠT

Go Solutions là một tổ chức linh hoạt, giá trị cốt lõi của chúng tôi là:
- Tinh gọn, Đổi mới sáng tạo, Hiệu suất hiệu quả

MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN HÓA

Môi trường của chúng tôi khuyến khích làm sai, sai để sửa, lắng nghe để thay đổi

Con người Go Solutions

Chủ động, Chia sẻ, Chuyên nghiệp, Vượt khó

Đề xuất xây dựng phần mềm về quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đề xuất xây dựng phần mềm về quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là phải xây dựng phần mềm về quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo liên thông Xem thêm

Chuyển đổi số là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp muốn tồn tại trong 10 năm tới

Chuyển đổi số là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp muốn tồn tại trong 10 năm tới

Năm 2020 đã được xác định là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện, mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực. Xem thêm

Phân biệt sự khác nhau giữa nhà thuốc và quầy thuốc

Phân biệt sự khác nhau giữa nhà thuốc và quầy thuốc

Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa quầy thuốc và nhà thuốc là một. Dù nhà nước đã có quy định rõ ràng để phân biệt hai hình thức kinh doanh này. Dưới đây là cách phân biệt quầy thuốc và nhà thuốc. Xem thêm

Hỗ trợ kết nối phần mềm quản lý nhà thuốc bệnh viện với CDSL Dược quốc gia

Hỗ trợ kết nối phần mềm quản lý nhà thuốc bệnh viện với CDSL Dược quốc gia

Theo kế hoạch toàn bộ hệ thống nhà thuốc bệnh viện và các tủ thuốc trạm y tế xã sẽ được kết nối liên thông. Năm 2019, ngành Y tế sẽ kết nối các quầy thuốc để hoàn thành liên thông quản lý toàn bộ hệ thống thuốc trên toàn quốc. Xem thêm

Sản phẩm, dịch vụ

Đối tác & Khách hàng