TRỤ SỞ CHÍNH:

Số 99, TT7. Khu Tái Định Cư Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: 043 7643 888
Fax: 043 7643 666
Email: contact@gosol.com.vn