Giải pháp Voice to Text

Là công nghệ nhận dạng giọng nói thông minh cho phép chuyển đổi giọng nói thành văn bản có thể áp dụng cho các bài toán cụ thể trong nhà mạng, ngân hàng, ghi âm khế ước, chatbots...Giải pháp đã được thử nghiệm thành công với giọng nói 3 miền Bắc Trung Nam với độ chính xác lên tới >95%.

 

TÌM KIẾM