GO-HRS Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự công chức, viên chức

Nhân sự là một nhân tố quan trọng nhất trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự giúp các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp quản lý các thông tin, quá trình hoạt động, công tác của nhân sự trong tổ chức của mình, hỗ trợ ra quyết định trong công tác nhân sự:

Các tính năng chính của phần mềm:

- Quản lý hồ sơ nhân sự

- Quản lý hợp đồng

- Quản lý tiền lương

- Quản lý chính sách nhân sự

- Quản lý khen thưởng kỷ luật

- Quản lý đào tạo

- Quản lý bảo hiểm

- Quản lý điểm danh, nghỉ phép

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

Điện thoại Mr Hoạt, 0948860868 | Email: contact@gosol.com.vn 

TÌM KIẾM