GO-KKTS Phần mềm quản lý kê khai tài sản, thu nhập

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chính phủ đánh giá: Việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng về hình thức; hầu hết các bản kê khai chưa được kiểm tra, xác minh, kiểm chứng; chưa giúp cho các cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn;… công tác quản lý, theo dõi bản kê khai, công khai, xác minh về tài sản, thu nhập chưa có tính hệ thống; ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các giao dịch về tài sản, thu nhập còn hạn chế.

Sự không đồng nhất trong quản lý, hồ sơ kê khai giữa các đơn vị dẫn tới việc kê khai thiếu, kê khai sai không có sự kiểm soát;

Việc quản lý kê khai tài sản bằng bản giấy là vô cùng khó khăn trong công tác giám sát, lưu trữ và khai thác.

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 quy định:

Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập là toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, do vậy tại các đơn vị sẽ có hàng chục ngàn cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo luật mới ban hành.

Hiện nay việc kê khai tại sản vẫn thực hiện trên bản giấy, do vậy để đảm bảo tính hệ thống, công tác quản lý, theo dõi bản kê khai, công khai, xác minh về tài sản, thu nhập  chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển ra hệ thống phần mềm Quản lý kê khai tài sản, thu nhập, hỗ trợ cho các đơn vị trong công tác kê khai và giám sát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Các ưu điểm của ứng dụng:

- Phần mềm chạy trên trình duyệt web, không cần cài đặt

- Hỗ trợ các cán bộ công chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của mình nhanh chóng, khoa học, hạn chế nhầm lẫn sai sót;

Hỗ trợ lãnh đạo các đơn vị, cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự quản lý giám sát cán bộ công chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập;

- Minh bạch hóa trong công tác kê khai, tăng cường giám sát chéo nhằm mục đích phòng, chống tham nhũng.

Phần mềm được thiết kế gồm 3 phần chính:

-    Quản trị hệ thống

-    Kê khai tài sản, thu nhập cho CBCCVC

-    Khai thác báo cáo, thống kê

Vui lòng liên hệ Mr Hoạt 0948860868 để được tư vấn.

 

TÌM KIẾM