GO-TTKT Phần mềm quản lý công tác thanh tra kiểm tra (xử lý chồng chéo, trùng lắp kế hoạch thanh tra)

         Trong những năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Chính phủ. Theo tinh thần đó, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp thấy rằng, hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; nội dung tranh tra chưa rõ ràng, có khi vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý; chậm ban hành kết luận thanh tra, chưa làm rõ được dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể...

Thực tế hiện nay trên địa bàn cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của nhiều bộ, ban ngành và các địa phương, việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của các đơn vị chủ yếu thực hiện thủ công nên rất khó quản lý, dẫn tới hiện tượng trùng lặp, việc tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp mất nhiều thời gian do phải rà soát, tổng hợp số liệu từ các đơn vị.

Trước những vấn đề bất cập đó, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển ra hệ thống phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra cho các đơn vị thanh tra từ Trung ương đến các địa phương sử dụng.

Các ưu điểm của ứng dụng:

- Phần mềm chạy trên trình duyệt web, không cần cài đặt

- Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và quản lý chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình.

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ trong công tác tổng hợp kế hoạch, kết quả thanh tra kiểm tra báo cáo theo định kỳ.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác giám sát trong công tác thanh tra, kiểm tra

- Hỗ trợ khai thác các báo cáo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo

Phần mềm được thiết kế gồm 4 phần chính:

-     Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

-     Quản lý nghiệp vụ tiến hành thanh tra, kiểm tra

-     Theo dõi sau thanh tra, thực thi kết luận thanh tra

-     Khai thác báo cáo, thống kê

Liên hệ Mr Hoạt, 0948860868 để được tư vấn

 

TÌM KIẾM