GO-TXNG Phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cần tạo lập uy tín và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của mình. Để có được điều đó, trước hết cần có sản phẩm chất lượng; thứ hai là cần minh bạch hóa thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Từ đó góp phần làm cho sản phẩm có sức thu hút và chiếm được niềm tin của khách hàng. Đồng thời có thể hạn chế những rủi ro đối với việc bị nhái hoặc bị làm giả sản phẩm.

Một trong các giải pháp đó là áp dụng công nghệ liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ứng dụng khoa học và công nghệ sẽ góp phần minh bạch hóa quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm từ nhà vườn đến siêu thị, bao gồm các khâu trồng trọt, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, phân phối đến người tiêu dùng.

Giải pháp phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa GO_TXNG của GO SOLUTIONS giúp các đơn vị:

Đảm bảo tính công khai minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu và truy xuất nguồn gốc. Củng cố và phát triển các nhãn hiệu giúp nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu.

- Nâng cao nhận thức của xã hội; các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc;

 

Vui lòng liên hệ: 0888560001 để được tư vấn;

TÌM KIẾM