Hệ thống thông tin xét nghiệm GO-LIS

Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) là một giải pháp ngày càng thông dụng trong các trung tâm xét nghiệm, hoặc bệnh viện, phòng khám có khoa xét nghiệm.

Nhiệm vụ của LIS bao gồm xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu bệnh nhân liên quan đến quy trình xét nghiệm.

Hơn nữa, phần mềm LIS còn theo dõi, lưu trữ và cập nhật các chi tiết lâm sàng về bệnh nhân trong quá trình thăm khám của bác sĩ. Phần mềm LIS chất lượng tốt có khả năng lưu trữ đầy đủ thông tin trong cơ sở dữ liệu để người dùng có thể sử dụng, tra cứu trong tương lai.

Hệ thống LIS có đầy đủ các chức năng, đáp ứng nâng cao theo quy định tại thông tư 54/2017/TT-BYT, các modules chính gồm:

 • Quản lý chỉ định xét nghiệm
 • Quản lý kết quả xét nghiệm
 • Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)
 • Báo cáo thống kê
 • Quản lý mẫu xét nghiệm
 • Quản lý hóa chất xét nghiệm
 • Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)
 • Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường
 • Quản lý QC
 • Quản trị hệ thống
 • Quản lý danh mục

Vui lòng liên hệ 0948860868 (Mr Hoạt) | contact@gosol.com.vn để được tư vấn

TÌM KIẾM