• Phần mềm kế toán chủ đầu tư

    Trong nghiệp vụ kế toán nói chung chúng ta thường biết đến các phần mềm như Misa, Fast...Tuy nhiên với các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án nói riêng thì lại có những đặc thù riêng mà các phần mềm kế toán thông thường chưa đáp ứng được. 

    Giải pháp phần mềm kế toán chủ đầu tư của chúng tôi giúp hỗ trợ đầy đủ các mẫu biểu áp dụng trong đầu tư dự án, hỗ trợ quản lý các dự án thuận lợi hơn.

    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

    CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

    Điện thoại: 04.37643.888 | Email: contact@gosol.com.vn 

Tìm kiếm

Tin tức