• Phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo (tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo)

  GO SOLUTIONS là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn phát triển các sản phẩm của ngành Thanh tra như:

  + Xây dựng CSDL quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

  + Xây dựng CSDL quốc gia về khiếu nại tố cáo cho Thanh tra chính phủ

  + Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo cho thanh tra các tỉnh thành, bộ ngành trên toàn quốc.

  + Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo cho ngành thanh tra các tỉnh mở rộng đến cấp xã phường:

  Thanh tra thành phố Hà Nội

  Thanh tra tỉnh Đồng Nai

  Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

  Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thanh tra tỉnh tỉnh Hải Dương

  ...

  --------------------------------------------------------------------

  Các đơn vị có nhu cầu triển khai phần mềm vui lòng liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

  Điện thoại: 0948.860.868 | email: contact@gosol.com.vn

  --------------------------------------------------------------------

  Trong những năm gần đây công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngày càng tăng về số vụ việc, và phức tạp về nội dung ngây rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý giải quyết. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của ngành Thanh tra, sự phối kết hợp giữa các sở ban ngành, đơn vị của tỉnh đã giải quyết đáng kể các vụ việc khiếu kiện của người dân.

  Bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành Thanh tra đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn gây nhiều ảnh hưởng tới chính trị xã hội. Để xử lý tình trạng này đòi hỏi việc trao đổi thông giữa các đơn vị là nhu cầu tất yếu.

  Tuy nhiên, thực trạng chung hiện nay là sự phát triển và ứng dụng tin học trong Thanh tra của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Việc ứng dụng tin học tại các đơn vị, trong ngành Thanh tra nói chung vẫn mang tính tự phát, manh mún, chưa có tính hệ thống, tính đồng bộ. Số lượng các đơn vị ứng dụng tin học thành công trong công tác quản lý tiếp dân, xử lý đơn thư giải quyết đơn thư hầu như chưa có. Bên cạnh đó, do sự phát triển thiếu đồng bộ và thiếu sự quan tâm đến các tiêu chuẩn, nên hệ thống phần mềm của các đơn vị không thể kết nối, và chia sẻ dữ liệu/thông tin được với nhau.

  Do đó, rất cần thiết xây dựng và định hướng vấn đề chuẩn hóa thông tin dữ liệu và qui trình trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

  Dự án triển khai sẽ hỗ trợ Thanh tra tỉnh theo dõi, giải quyết hồ sơ, tránh trùng lặp, giảm việc đi lại nhiều lần của công dân và tổ chức, cũng như giảm tối thiểu thời gian cho công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý công việc của các bộ phận, phòng chuyên môn tại Thanh tra tỉnh phục vụ cho mục tiêu cải cách hành chính.

  Tăng cường hiệu quả hệ thống quản lý, phục vụ các yêu cầu thống kê báo cáo cho UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ một cách nhanh chóng, chính xác.

  Phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo của GO SOLUTIONS đáp ứng đầy đủ 3 nghiệp vụ chính của công tác quản lý khiếu nại tố cáo:

  + Tiếp dân: Tiếp công dân, kiểm tra trùng đơn

  + Xử lý đơn: Quá trình xử lý đơn thư theo thẩm quyền của các đơn vị

  + Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Quá trình giải quyết đơn thư và theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết.

  + Hệ thống báo cáo: Hệ thống báo cáo theo thông tư 03 và các báo cáo thống kê riêng theo yêu cầu của đơn vị.

  + Được Thanh tra chính phủ xác nhận là đơn vị có kết nối an toàn với các hệ thống CSDL quốc gia về báo cáo và CSDL quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra chính phủ

  

  --------------------------------------------------------------------

  Các đơn vị có nhu cầu triển khai phần mềm vui lòng liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

  Điện thoại: 0948.860.868 | email: contact@gosol.com.vn

  ------------------------------------------------------------

   Ưu điểm của hệ thống:

  Áp dụng đúng các quy định theo luật khiếu nại tố cáo, các thông tư, biểu mẫu báo cáo mới nhất của TTCP

  + Liên thông hệ thống toàn tỉnh nên có thể kiểm tra đơn thư trùng lắp, hỗ trợ các đơn vị tiếp nhận xử lý công việc nhất quán.

  + Tuân theo các quy chuẩn về thiết kế của TTCP, vì vậy có khả năng kết nối với các hệ thống của tỉnh cũng như  các hệ thống CSDL quốc gia của TTCP.

  + Khả năng mở rộng hệ thống dễ dàng

  + Tiết kiệm chi phí triển khai

  + Áp dụng các quy định cao về hệ thống bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu

Tìm kiếm

Tin tức