• Phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học

  Hiện nay tại các nhà trường và các viện nghiên cứu, việc nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, tuy nhiên các thủ tục quy trình hồ sơ, các bước thực hiện và theo dõi kết quả, tiến độ vẫn khá thủ công.

  Nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học, chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học.

  Phần mềm được thiết kế theo quy chuẩn 12 bước quản lý nghiên cứu khoa học, giúp các nhà quản lý, các chủ nhiệm đề tài, và các nghiên cứu viên có thể sử dụng để quản lý quy trình thực hiện đề tài của mình dễ dàng.

  

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GO

  Điện thoại: 04.37643.888 | Email: contact@gosol.com.vn 

Tìm kiếm

Tin tức