Kỳ nghỉ hè 2014 của anh em Gosolutions - Hải Tiến Thanh Hóa

Một chuyến đi vô cùng ý nghĩa của anh em Gosolutions 2014.

Những kỹ sư trẻ đắc lực của Gosolutions!