Phần mềm Chính phủ điện tử, TMĐT thuộc Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm

Theo dự thảo Thông tư Quy định danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến rộng rãi, sẽ có 8 nhóm sản phẩm được xác định là "trọng điểm" và được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành.

Theo đó, Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm bao gồm những sản phẩm CNTT bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí được quy định tại Điều 50 Luật CNTT. Cụ thể, sản phẩm đó phải có một thị trường tiêu thụ trong nước lớn, tạo giá trị gia tăng cao; Có tiềm năng xuất khẩu; Có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; hoặc Đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Sản phẩm CNTT trọng điểm, Bộ TT&TT
Phần mềm nền tảng cho Chính phủ điện tử dự kiến sẽ nằm trong Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm. 

Hội đồng xét duyệt Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm do Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thành lập, với thành viên đến từ các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, đại diện các Hội, hiệp hội doanh nghiệp về CNTT và điện tử. Vụ CNTT (Bộ TT&TT) là đơn vị thường trực của Hội đồng.

Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm đề xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định ban hành. Danh mục sau đó sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Danh mục cũng sẽ được cập nhật, bổ sung tùy tình hình thực tế.

Danh mục ban hành kèm theo Thông tư gồm có các đầu thu set-top box, Thiết bị IPv6, camera số giám sát an ninh với độ phân giải cao, sử dụng ít băng thông; Thiết bị, module kết nối, giao tiếp theo chuẩn IoT; Phần mềm nền tảng kết nối thiết bị IoT; Phần mềm nền tảng phân tích dữ liệu lớn; Phần mềm nền tảng Chính phủ và thương mại điện tử; Thiết bị và phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin;

Theo Vietnamnet.vn