Phần mềm quản lý nhà thuốc Medigate Pharmacy của Go Solutions được Cục Dược xác nhận kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia

Tính tới ngày 04/5/2019, có 36 đơn vị được Cục quản lý Dược xác nhận là đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

Phần mềm quản lý nhà thuốc Medigate Pharmacy của Go Solutions với nhiều tính năng ưu việt đã và đang được nhiều nhà thuốc lựa chọn sử dụng.

Link công bố tại đây