Tập huấn sử dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo cho ngành thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong hai ngày 19/07/2016 và 20/07/2016, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp đơn vị nhà thầu là Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ GO tổ chức đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm "Quản lý công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo" cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra các Sở, ngành, Ban tiếp công dân, thanh tra và các phòng ban của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Phó chánh thanh tra tỉnh đại diện phía chủ đầu tư nhấn mạnh việc triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và ngành Thanh tra góp phần giải quyết những bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC, khắc phục tình trạng đơn thư trùng lặp, đảm bảo tính chính xác kịp thời các số liệu báo cáo và hỗ trợ cho việc điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Trong hai ngày tập huấn các cán bộ đã được các chuyên gia của nhà thầu trực tiếp hướng dẫn theo phương thức thực hành tại chỗ, nên 100% cán bộ sau đào tạo đã có thể sử dụng thành thạo phần mềm. Các học viên đều đánh giá cao tính ứng dụng và hiệu quả của phần mềm khi đưa vào sử dụng.

P/v