Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-CT ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: trang bị phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong hai ngày 30/11/2015 và 01/12/2015, Thanh tra tỉnh phối hợp đơn vị nhà thầu là Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ GO tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho các cán bộ, CC, VC, người lao động ngành Thanh tra Vĩnh Phúc và các cán bộ làm công tác tiếp công dân tại các huyện, thành phố, thị xã và 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được các kỹ thuật viên hướng dẫn cách sử dụng phần mềm. Ảnh: Thùy Linh

Hội nghị tập huấn nhằm mục đích trang bị đầy đủ các kiến thức, hướng dẫn thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ tiếp công dân, cán bộ ngành thanh tra trong tỉnh tiến hành nhanh chóng hiệu quả hơn, chính xác hơn việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, thống kê báo cáo về công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành, quản lý, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính, đồng thời bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với hoạt động khiếu nại, tố cáo.

Hệ thống được thiết kế khoa học, thuận tiện, dễ dàng cho người sử dụng. Việc ứng dụng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị thanh tra và tiếp công dân trong tỉnh để khắc phục tình trạng đơn thư trùng lắp; hệ thống sẽ tự động đưa các dữ liệu liên quan đến các vụ việc, các tổ chức, cá nhân vào một hồ sơ, trong đó cập nhật các thông tin như: Nhân thân, số lần gửi đơn, nơi gửi đơn, cơ quan nào đang giải quyết... Đơn thư sẽ tập trung về một đầu mối là Thanh tra tỉnh. Hệ thống sẽ giúp giải quyết vấn đề thống kê báo cáo một cách hiệu quả thông qua một danh mục các báo cáo thống kê đầy đủ theo từng tiêu chí như: theo loại đơn, theo tổng số đơn, theo nơi gửi đơn, đối tượng bị tố cáo hoặc theo thẩm quyền cơ quan giải quyết nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý./.

 

Theo: Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc