TIN TUYỂN DỤNG

files/recruit/2422020/reactjs_thumb.png

Tuyển lập trình viên frontend ReactJS

- Tham gia các dự án xây dựng triển khai các dự án Chuyển đổi số, Chính phủ điện tử cho các bộ ngành, địa phương - Tham gia phát triển các sản phẩm trong hệ sinh thái Go-Eco ứng dụng phục vụ các doanh nghiệp Xem thêm →

files/recruit/2422020/.net__thumb.jpg

Tuyển dụng lập trình viên .Net core/APS.Net

- Tham gia các dự án xây dựng triển khai các dự án Chuyển đổi số, Chính phủ điện tử cho các bộ ngành, địa phương - Tham gia phát triển các sản phẩm trong hệ sinh thái Go-Eco ứng dụng phục vụ các doanh nghiệp Xem thêm →

files/recruit/2262017/1_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 6/2017

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 6/2017 Xem thêm →

files/recruit/1252017/1_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 05/2017

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 05/2017 Xem thêm →

files/recruit/722017/2_thumb.png

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 02/2017

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 02/2017 Xem thêm →

files/recruit/722017/1_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 02/2017

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 02/2017 Xem thêm →

files/recruit/6122016/2016-07-01_17-54-24_Recruitment-and-Training-Tips_1_thumb_thumb.png

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 12/2016

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 12/2016 Xem thêm →

files/recruit/6122016/2016-07-01_16-48-06_2015_05_14_3b77e_thumb_thumb.png

GO SOLUTIONS tuyển lập trình viên PHP tháng 12/2016

GO SOLUTIONS tuyển lập trình viên PHP tháng 12/2016 Xem thêm →

files/recruit/6122016/2016-07-01_17-48-57_2016-05-18_21-15-47_AAEAAQAAAAAAAAVaAAAAJGMxMWRmZDhlLTI1ZjEtNGFkYi04ZDZiLTAyNTA5Njg4NGRiMw_thumb_thumb_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 12/2016

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 12/2016 Xem thêm →