TIN TUYỂN DỤNG

files/recruit/172016/nhan-vien-hanh-chinh-van-phong_IVVX_thumb_thumb_thumb.png

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 7/2016

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 7/2016 Xem thêm →

files/recruit/1462016/nhan-vien-hanh-chinh-van-phong_IVVX_thumb_thumb.png

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 6/2016

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 3/2016 Xem thêm →

files/recruit/1062016/Recruitment-and-Training-Tips_(1)_thumb.png

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 6/2016

GO SOLUTIONS tuyển thực tập.NET tháng 6/2016 Xem thêm →

files/recruit/962016/2015_05_14_3b77e_thumb.png

GO SOLUTIONS tuyển lập trình viên PHP tháng 6/2016

GO SOLUTIONS có nhu cầu cần tuyển lập trình viên PHP Xem thêm →

files/recruit/262016/2016-05-18_21-15-47_AAEAAQAAAAAAAAVaAAAAJGMxMWRmZDhlLTI1ZjEtNGFkYi04ZDZiLTAyNTA5Njg4NGRiMw_thumb_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 6/2016

Xu hướng IoT đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ, đến với chúng tôi để cùng tham gia xây dựng những giải pháp IoT hàng đầu. Xem thêm →

files/recruit/262016/2016-05-23_18-02-45_2016-03-14_10-37-28_noi-kho-cua-sinh-vien-thuc-tap-ava1-075721312_thumb.jpg

[THỰC TẬP]Tuyển dụng thực tập các vị trí design, android,...

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu các vị trí thực tập design, lập trình viên android, lập trình viên iOS, lập trình viên web (PHP) là các sinh viên các năm 3,4,5, các sinh viên đã ra trường chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa,... Xem thêm →

files/recruit/2352016/2016-03-14_10-37-28_noi-kho-cua-sinh-vien-thuc-tap-ava1-075721312_thumb.jpg

[THỰC TẬP]Tuyển dụng thực tập các vị trí design, android,...

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu các vị trí thực tập design, lập trình viên android, lập trình viên iOS, lập trình viên web (PHP) là các sinh viên các năm 3,4,5, các sinh viên đã ra trường chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa,... Xem thêm →

files/recruit/1852016/AAEAAQAAAAAAAAVaAAAAJGMxMWRmZDhlLTI1ZjEtNGFkYi04ZDZiLTAyNTA5Njg4NGRiMw_thumb_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 5/2016

Xu hướng IoT đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ, đến với chúng tôi để cùng tham gia xây dựng những giải pháp IoT hàng đầu. Xem thêm →

files/recruit/1532016/hoc-tester_thumb.png

Tuyển QA (tester) tháng 4/2016

Chất lượng sản phẩm là một trong những tiêu chí hàng đầu mà chúng tôi đặt ra khi xây dựng sản phẩm cho khách hàng. Xem thêm →

files/recruit/1532016/AAEAAQAAAAAAAAVaAAAAJGMxMWRmZDhlLTI1ZjEtNGFkYi04ZDZiLTAyNTA5Njg4NGRiMw_thumb.jpg

Tuyển lập trình viên .Net (Winform) tháng 4/2016

Xu hướng IoT đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ, đến với chúng tôi để cùng tham gia xây dựng những giải pháp IoT hàng đầu. Xem thêm →

files/recruit/1432016/nhan-vien-hanh-chinh-van-phong_IVVX_thumb.png

[PARTTIME] Cộng tác viên nội dung 4/2016

Bạn là sinh viên? bạn mong muốn tìm kiếm một công việc và môi trường học tập trước khi ra trường? Xem thêm →

files/recruit/1432016/noi-kho-cua-sinh-vien-thuc-tap-ava1-075721312_thumb.jpg

[THỰC TẬP]Tuyển dụng thực tập các vị trí design, android,...

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu các vị trí thực tập design, lập trình viên android, lập trình viên iOS, lập trình viên web (PHP) là các sinh viên các năm 3,4,5, các sinh viên đã ra trường chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa,... Xem thêm →

files/recruit/1132016/tuyen-nhan-vien-thiet-ke_thumb.jpg

Tuyển thiết kế đồ họa tháng 4/2016

GO SOLUTIONS tuyển thiết kế đồ họa tháng 4/2016 Xem thêm →

files/recruit/1432016/CongNghe03-06-11_pic1_large_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 4/2016

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net tháng 3/2016 Xem thêm →

files/recruit/2332015/images_thumb.jpg

GO SOLUTIONS Tuyển lập trình viên .Net

GO SOLUTIONS Tuyển lập 05 trình viên .Net làm việc tại Hà Nội Xem thêm →